TEKNOLOJİ OYUNLAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ (TOYED)

TOYED Tüzüğümüz

TOYED Tüzüğümüz

Dernek; Oyun elementlerinin gerçek hayatta kullanımı ile oluşan oyunlaştırmayı yaygınlaştırmak, oyunlaştırma ile teknoloji kullanımını artırmak, toplumun eğitim seviyesini ve kalitesini oyunlaştırma ve teknoloji ile yükseltmek, eğitimler, seminerler, çalıştaylar organize etmek, yurtiçi ve yurtdışı çağrılı çağrısız fonlara başvurmak, her yaş grubuna hitap edecek sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sanayi, turizm, tarım, teknoloji, sağlık ve eğitim alanlarına projeler geliştirmek, projelerde bursiyer istihdam etmek, araştırmacı yetiştirmek, öğrencilere eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri için burs imkanı sağlamak, sanayi/sektör ile akademik eğitim arasında köprü olmak, her yaş grubuna sürekli öğrenmeyi teşvik etmek, oyunlaştırma yapısının insan hayatına değer katacak unsurları oluşturulmasına katkıda bulunacak rapor, doküman, kitap ve makale yayınlamak, oyunlaştırmanın her sektör ve yaş grubu için teknoloji yardımı ile yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur.

TOYED Tüzüğümüz