TEKNOLOJİ OYUNLAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ (TOYED)

Toyed Hakkında

Toyed Hakkında

Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği (TOYED), oyunlaştırmanın günlük hayattaki etkilerini keşfetmeyi ve bu kavramı daha geniş bir alana yaymayı amaçlayan yenilikçi bir kuruluştur. Dernek, teknolojiyi eğitimle bütünleştirerek öğrenme süreçlerini daha etkili ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor. TOYED, toplumsal değişim ve gelişim için oyunlaştırma tekniklerinin gücünden yararlanarak, bireylerin motivasyonunu ve katılımını artırmaya odaklanıyor. Oyunlaştırma alanında araştırmalar yaparak, bu alandaki yenilikleri ve uygulamaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen dernek, eğitimden sosyal sorumluluğa kadar geniş bir yelpazede projeler geliştiriyor.

Derneğimiz 2022 yılında Ercan Altuğ YILMAZ tarafından kurulmuştur. Amacımız, oyun elementlerinin gerçek hayatta kullanımı ile oluşan oyunlaştırmayı yaygınlaştırmak, oyunlaştırma ile teknoloji kullanımını artırmak, toplumun eğitim seviyesini ve kalitesini oyunlaştırma ve teknoloji ile yükseltmektir.

Dernek faaliyetlerimiz İletişim, Oyunlaştırma, Teknoloji ve Eğitim başlığı altında 4 klandan oluşmaktadır. 52 üyeye iskambil kartları dağıtılır ve her klanda üyeler iskambil kartlarıyla temsil edilir.


Başkanlığını Ercan Altuğ Yılmaz, Başkan yardımcılıklarını Afra Çalık ve Zeynep Aydın yürütmektedir.